Your cart

Stoneware Teapot

$24.97
8" Round x 6"H 34 oz. Stoneware Teapot, Grey Matte Reactive Glaze (Each One Will Vary)